ตาข่ายที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนไปในหลายๆด้าน เพื่อให้ทันยุค ทันสมัย และปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งกีฬาตะกร้อก็เช่นกัน ได้มีการพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์ทุกอย่างให้มีความทันสมัยและเป็นที่รับรู้กับทั่วโลก โดยการตั้งกติกาขึ้นมา ซึ่งวันนี้ก็ได้นำอุปกรณ์ที่เรียกว่าตาข่ายมาฝากกัน รับรองว่าเป็นความรู้ไหมที่เกี่ยวกับกติกาที่ได้ตั้งขึ้น

หากคนที่ติดตามกีฬาชนิดนี้มาเป็นเวลานานจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างดี  จากสนาม เสา ที่ใช้ในการแข่งขัน จนมาถึงตาข่าย มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งกติกาที่ตั้งขึ้นของตาข่ายมีดังนี้

  1. ต้องเป็นตาข่ายที่ทำจากเชือกอย่างดี หรือไนล่อน มีรูตาข่ายกว้าง 6 – 8 เซนติเมตร
  2. ตาข่ายมีความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6.10 เมตร
  3. วัสดุที่ทำเป็นแถบมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ตรงด้านข้างของตาข่ายทั้งสองด้าน จากด้านบนถึงด้านล่างตรงกับแนวเส้นข้าง เรียกว่า แถบแสดงเขตสนาม
  4. ตาข่ายมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยมีเชือกไนล่อนร้อยผ่านและขึงตาข่ายให้ตึงเสมอระดับหัวเสา
  5. ความสูงของตาข่าย 1.52 เมตร(เป็นความสูงมาตรฐาน) หากการแข่งขันนั้นเป็นเพศหญิงให้ตาข่ายมีความสูง 1.45 เมตร โดยวัดจากส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนาม

ทั้ง 6 ข้อนี้ล้วนเป็นกติกาของตาข่ายที่ได้นำมาฝากกัน  หากนักกีฬาที่เป็นเพศหญิงก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องความสูงของตาข่าย เพราะกติกาได้กำหนดความสูงของตาข่ายไว้เป็นมาตรฐานแล้ว