ลูกตะกร้อที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ

กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ได้มีความแตกต่างพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลูกตะกร้อด้วย โดยในสมัยก่อนนิยมใช้ลูกตะกร้อที่ทำจากหวาย เนื่องจากประเทศของเรามีไม้ไผ่ มีหวาย จำนวนมากในตอนนั้น จึงได้ดัดแปลงนำมาสานเป็นลูกกลมๆให้เตะกันในลักษณะของกีฬา แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ความเจริญ ความทันสมัยก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาลูกตะกร้อ รวมทั้งมีการตั้งกติกาที่เกี่ยวกับตะกร้อด้วย

กติกาลูกตะกร้อที่ใช้กันในปัจจุบันนี้เป็นกติกามาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันกันในสนามและเป็นที่รู้กันดีของนักเล่นตะกร้อทั้งหลาย  โดยกติกาที่ตั้งขึ้นนั้นไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก แต่ก็ไม่มีการพัฒนาเพื่อเป็นขนาดและน้ำหนักที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีกติกาเป็นอย่างไรนั้นมีดังนี้เลย

  1. ลูกตะกร้อตั้งมีลักษณะเป็นทรงกลม ทำด้วยหวายหรือในสังเคราะห์ (พลาสติก) ชั้นเดียวมี 12 รู กับ 20 จุดตัดไขว้ หากทำด้วยหวายต้องมีจำนวน 9 – 11 เส้น
  2. ขนาดของเส้นรอบวงต้องไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร และ ไม่มากกว่า 44 เซนติเมตร หากเป็นผู้เล่นผู้หญิง ต้องมีขนาดอยู่ระหว่าง 43 – 45 เซนติเมตร
  3. น้ำหนักก่อนใช้ต้องไม่น้อยกว่า 170 กรัม ไม่เกินกว่า 180 กรัม หากเป็นผู้หญิงเล่นต้องมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 150 – 160 กรัม

ลูกตะกร้อที่ใช้ในปัจจุบันมีความแตกต่างไม่มากในสมัยก่อนเท่าไหร่ แต่จะมีความต่างในเรื่องของความละเอียดในเรื่องขนาดและน้ำหนักของลูกตะกร้อที่ใช้ หากเป็นการแข่งขันในปัจจุบันลูกตะกร้อต้องมีขนาดและน้ำหนักตามเกณฑ์เหล่านี้